Dřevovýroba Václav Vaněk s.r.o. - Krátká 52/2 - Soběslav 392 01 - telefon: +420 381 521 170 - Fax: +420 381 521 170 - E-mail:info@dvv.cz - www.dvv.cz

Výroba pro velkoodběratele

Spolupráce s velkoodběrateli

Produkce firmy je založena na zpracování sériových zakázek podle požadavků zákazníků a na vlastním výrobním programu s 15tiletou tradicí . Vlastní výrobní program představuje nabídku dřevěných zahradních dekorací,dětských houpaček, dřevěných hraček, bytových doplňků,stojanů na vánoční stromky,reklamních předmětů,suvenýrů a podobně.

vzorek výrobkuPodle Vaší technické dokumentace,předlohy,návrhu,nebo dle nabídky z katalogu předložíme k posouzení vzorek výrobku. Následně dodané zboží je vždy ve stejné kvalitě, jako poskytnutý vzorek. Poptávku a případnou spolupráci lze řešit telefonicky, nebo Vás navštívíme v sídle Vaší firmy. Pokud se chcete seznámit s možnostmi, technologií a kvalitou výroby u nás, může se schůzka uskutečnit v našem závodě.

Vzhledem k vlastnostem dřeva jako suroviny pro výrobu a k rozsahu sériových zakázek sjednáváme objednávky s dostatečným předstihem, tak abychom dostáli agrotechnickým lhůtám při hospodaření a těžbě dřeva v lese, při zpracování dřeva, vysušení dřeva a při samotné výrobě. Kupní smlouvy sjednáváme s půlročním až ročním předstihem. Běžné zakázky zhotovujeme v rozsahu týdnů dle dohody se zákazníkem.

Cena výrobků

Uzavření kupní smlouvy předchází cenové jednání. Každá ze sériových zakázek je variabilní a konečnou cenu ovlivňuje značné množství následně jmenovaných faktorů.

  • Konečný vzhled nebo parametry výrobku
  • Použitý materiál (druh a kvalita dřeva, kování apod.)
  • Množství v sérii
  • Stupeň opracování
  • Povrchová úprava
  • Způsob balení
  • Způsob označení
  • Způsob paletování
  • Cena s dopravou/bez dopravy

Kvalita výroby,certifikáty,kódy,etikety a jiná označní CE , PEFC

Certifikát Bezpečná hračkaVýrobce nebo dovozce je povinen podle zákona 22/97Sb. uvádět na trh v České republice jen bezpečné výrobky. Před uvedením stanoveného výrobku na trh musí být vydáno písemné prohlášení o shodě nebo ES prohlášení o shodě a výrobek označen označením CE. Výrobce vydává prohlášení o shodě (CE conformity Declaration) na základě posouzení daného výrobku s požadavky konkrétní direktivy. V našem případě se toto týká především dětských hraček, stoliček, houpaček popřípadě jiných výrobků, které to vyžadují. Tyto výrobky jsou přezkoušeny státním zkušebním ústavem v Českých Budějovicích.Více informací o certifikátech


Certifikát PEFCJelikož nám není lhostejný osud naší přírody a péče o naše lesy jsou naše výrobky certifikovány PEFC. Podrobné informace o certifikátu PEFC najdete na oficiálních stránkách www.pefc.cz. Touto certifikací zaručujeme,že výrobky naší firmy pochází z trvale udržitelných zdrojů, jinými slovy z lesů kde se hospodaří podle pravidel správného lesního hospodářství a nikoliv z černé těžby dřeva apod. Certifikací přispíváme k ochraně lesů, protože si dobře uvědomujeme jejich význam nejen pro nás, ale pro všechny kolem.

Certifikace výrobků je uváděna vždy na účetních dokladech provázející certifikované zboží a podle potřeby jsou výrobky označeny logem PEFC. Informace o naší certifikaci PEFC najdete na stránce o našem certifikátu PEFC

Naše firma disponuje vlastní číselnou řadou čárového kódu – EANCode. Výrobky mohou být podle dohody označeny naším čárovým kódem nebo kódem či jiným identifikačním znakem objednavatele.

briketovací strojVzhledem k povaze spotřebovávané přírodní suroviny-dřeva nevzniká při naší výrobě významná ekologická zátěž v podobě odpadu. Dřevěný odpad je zpracováván na dřevěné brikety a využit k vytápění objektu firmy. Ostatní odpad vzniklý při výrobě představují především obaly různého druhu a ostatní spotřební materiál,který třídíme podle směrnic a likvidujeme prostřednictvím smluvních oprávněných partnerů.

Rychlé informace pro velkoodběratele:

Naší hlavní činností je výroba zboží ve velkých sériiích pro smluvní odběratele. Vyrábíme celou řadu produktů ze dřeva.

Jsme samozřejmě schopni se Vám přizpůsobit, výroba není vázána jen na tento sortiment, ale vyrobíme pro Vás cokoli, co nám technologie umožňuje.

Pokud máte zájem o informace o tom, co jsme Vám schopni nabídnout, protože byste se rádi zařadili mezi naše zákazníky, nahlédněte na stránku kontakty, nebo nám pošlete vzkaz přímo z tohoto formuláře:


Firma: 
Jméno a příjmení kontaktní osoby: 
Telefon: Email:
Váš dotaz či požadavek:

Těšíme se na užitečnou spolupráci.


Dřevovýroba Václav Vaněk s.r.o.
Krátká 52/III
Soběslav 392 01
Telefon: +420 381 521 170
Fax: +420 381 521 170
E-mail:info@dvv.cz - www.dvv.cz

Vytisknuto z www.dvv.cz